Gerlachusbier
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Wat is een outplacement traject (en replacement)?

Een outplacement traject is vaak op maat gemaakt en bedoeld voor werknemers die gedwongen op zoek moeten naar een nieuwe baan.
Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een reorganisaties binnen een bedrijf of overheidsinstelling waar medewerkers gedwongen moeten afvloeien, bij het niet goed functioneren van een medewerker in de huidige functie, bij verstoring van de werkrelatie of als de werknemer zelf aangeeft zich niet prettig te voelen binnen het bedrijf of in de huidige functie

Het doel van outplacement

Het doel van outplacement is altijd het vinden van een nieuwe passende baan op een zo kort mogelijke termijn. Meestal duurt een outplacement traject tussen de 3 en 12 maanden. Een outplacement traject kent vaak een aantal fases zoals: Beeldvorming, Ordening, Meningsvorming, Arbeidsmarktaanpak, Training en Nazorg.

Outplacement kent vaak een individuele insteek

Aan welke fase de meeste aandacht moet worden besteed is afhankelijk van de behoeftes van de cliënt en dus flexibel. En dat geldt ook voor de wijze waarop outplacement wordt uitgevoerd. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en er wordt vaak gekeken naar wat er op dat moment precies nodig is. Welke testen er ingezet dienen te worden, welke opdrachten en trainingen zinvol zijn per fase wordt bepaald aan de hand van individuele gesprekken.

Ter afsluiting van een outplacement traject volgen er soms nog coachingsgesprekken die ervoor zorgen dat de medewerker goed door zijn proeftijd bij zijn nieuwe werkgever heen komt. Dit bevordert een duurzame plaatsing.
Gekoppeld aan outplacement is replacement waar de werknemer op zoek gaat naar een nieuwe baan binnen de organisatie. De wensen, kwaliteiten en motivatie van de medewerker worden dan in beeld gebracht, zodat er uiteindelijk duidelijkheid ontstaat over mogelijke beroepsrichtingen en een eventuele opleiding.
Vervolgens wordt binnen de organisatie onderzoek gedaan naar een passende werkomgeving, waarin de kwaliteiten van de medewerker optimaal ingezet kunnen worden.

https://www.outplacementverzekering.nl